You, the petitioner
Schermafbeelding 2019 09 14 om 16.02.57

Stop de opening van de biomassa-installatie van Veolia op de Kleefse Waard in Arnhem

3,827 signatures

'Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.' Veolia strijkt maar liefst 79 miljoen euro subsidie op!

Petition

We

omwonenden, omgevingspartijen en andere betrokkenen

 

establish that:

  • De Provincie Gelderland heeft Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.' IPKW beweert duurzaam te zijn.

  • Dit is gebeurd zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen

  • Zij willen inspraak en niet dat er zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen de biomassa-instalatie op de Kleefsewaard in gebruik wordt genomen.

  • Door de subsidieverstrekking van 79 miljoen euro wordt er een biomassa-instalatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de installatie, in samenwerking met staatsbosbeheer.

  • Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof. De uitstoot is aantoonbaar onderzocht door de RIVM en giftig en schadelijk bevonden.

 

and request

Wij eisen sluiting van de biomassa-installatie. Dat betekent geen ingebruikname in oktober.

The answer

Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft petitie overhandigd

De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft deze petitie overhandigd en wacht op een antwoord...

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Gelderland 
Petition desk:
Closing date:
2019-09-10 
Status:
Closed 
Organisation:
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem 
Website:

History

Signatures

Updates

Vraag een bestand aan op je bezwaar in te dienen tegen het fijnstofmonster.

Bijgewerkte handleiding.

Beste..

Wat goed dat je actie onderneemt en bezwaar maakt tegen de (uitbreiding) van de biomassacentrale van Veolia op de Kleefsewaard in Arnhem! Dit is het bezwaarschrift wat je kan gebruiken om bezwaar te maken. Je mag het zelf naar eigen inzicht bewerken.*

Opsturen vóór 6 juni! (en ècht geen dag later.)

1 Je kan het document uitprinten, de datum invullen en naam en adres van de ondertekenaar en ondertekenen en bij het provinciehuis in Arnhem afgeven of je stuurt het op naar Gedeputeerde Staten, naar het adres bovenaan.

2 Je verstuurt het digitaal als pdf naar post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer en met datum en ondertekening.

+Read more...

Kijk zelf even hoe dat moet, digitaal ondertekenen: foto maken van je handtekening en die in het document plakken. En naam en adres.

Geef ons even door dat je bezwaar hebt gemaakt, dan kunnen we je op de hoogte houden, mocht dat nodig zijn. Uiteindelijk komen we allemaal bij elkaar bij één en dezelfde zitting ter zijner tijd.

Succes en bedankt!

Vriendelijke groet namens Behoud Bomen Arnhem

*Als je het bezwaarschrift zelf bewerkt, let dan op: dan moeten de volgende zaken in je brief staan:Naam, adres, datum, handtekening, het zaaknummer, het onderwerp: het (ver-)bouwen van een opslaggebouw voor biomassa en het woord "bezwaarschrift". Anders is het niet rechtsgeldig.

2019-05-28

1111!

in 5 dagen tijd 1111 ongelooflijk hoeveel mensen dit niet willen! Kom op Gemeente raadsleden en politieke fracties Arnhem de schouders eronder en sluiten die installatie, we willen dit echt niet Arnhem. We zijn niet op de hoogte gesteld we voelen ons misleid! Het is bovendien zeer schadelijk voor onze gezondheid.Teken en deel!.

2019-05-20

Stop de biomassa installatie

Petitie gericht aan het Provinciebestuur van Gelderland en het Gemeentebestuur van Arnhem

Ondergetekenden verlangen van het Provinciebestuur van Gelderland:

  1. heroverweging en beëdiging van de vergunning om een biomassa centrale in werking te laten treden op het industrieterrein van de Kleefse Waard.

+Read more...

Geen hout levering van bomen van terreinen en wegen van de Provincie Gelderland aan de biomassa centrales.

Ondergetekenden verlangen van het Gemeentebestuur van Arnhem:

  1. Uitleg waarom zij de bewoners van Arnhem en de deelnemers aan het nieuwe bomenbeleid niet geïnformeerd hebben over deze planontwikkeling.

  2. Concrete acties om de vergunning van de biomassacentrale op de Kleefse Waard in te laten trekken door de Provincie.

  3. Uitleg te geven over welke plannen er nog meer zijn om andere biomassacentrales in Arnhem en omgeving te vestigen.

  4. Activiteiten om bestaande biomassacentrales in Arnhem te beëindigen en toekomstige biomassacentrales in de stad te voorkomen.

Deze petitie wordt georganiseerd door Behoud Bomen Arnhem, en wordt ondersteund door andere Arnhemse burgerinitiatieven

2019-05-16