You, the petitioner
Schermafbeelding 2019 09 14 om 16.02.57

Stop de opening van de biomassa-installatie van Veolia op de Kleefse Waard in Arnhem

3,827 signatures

'Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.' Veolia strijkt maar liefst 79 miljoen euro subsidie op!

Petition

We

omwonenden, omgevingspartijen en andere betrokkenen

 

establish that:

  • De Provincie Gelderland heeft Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.' IPKW beweert duurzaam te zijn.

  • Dit is gebeurd zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen

  • Zij willen inspraak en niet dat er zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen de biomassa-instalatie op de Kleefsewaard in gebruik wordt genomen.

  • Door de subsidieverstrekking van 79 miljoen euro wordt er een biomassa-instalatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de installatie, in samenwerking met staatsbosbeheer.

  • Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof. De uitstoot is aantoonbaar onderzocht door de RIVM en giftig en schadelijk bevonden.

 

and request

Wij eisen sluiting van de biomassa-installatie. Dat betekent geen ingebruikname in oktober.

The answer

Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft petitie overhandigd

De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft deze petitie overhandigd en wacht op een antwoord...

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Gelderland 
Petition desk:
Closing date:
2019-09-10 
Status:
Closed 
Organisation:
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem 
Website:

History

Signatures

Updates

Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft petitie overhandigd

De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem heeft deze petitie overhandigd en wacht op een antwoord...

2019-09-17

Programma wo. 11 september aanbieden van petitie aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Gemeenteraad Arnhem. Petitie en Bomenmars!!

Onderwerp: Programma wo. 11 september aanbieden van petitie aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Gemeenteraad Arnhem. Petitie en Bomenmars!! Op 11 september gaan we de petitie met meer dan 3700 handtekeningen tegen de biomassacentrale op de Kleefsewaard aanbieden bij de Provinciale Staten en gedeputeerde Staten in Arnhem.

+Read more...

Wij beseffen dat het op grote schaal kappen van bomen in binnen- en buitenland een ramp is voor ons milieu en dat het opstoken ervan onze gezondheid ernstige schade toebrengt. We staan juridisch sterk na de herziening van de PAS door mobilisation for the environment. De overheidssubsidies moeten stoppen! Wij willen geen biomassa-centrale in Arnhem en ook niet in de rest van Nederland. Arnhem is een groene stad en dat moet zo blijven! Programma 11 september: 12.00 u en 12.30 u. verzamelen in de Stadskeuken. 12.45 u. Bomenactiemars naar het marktplein. 13.15u 13.30 u. Die- Inn van Exstinction Rebellion op het marktplein. 14.00 u. tot 15.00 u. Aanbieden van de petitie aan de commissaris van de Koning John Berendsmet een toespraak van Mark Bosch in de koffiekamer van het Huis der Provincie. Daarna ruimte om in gesprek te gaan met aanwezige statenleden en gedeputeerden. 15.15 u. Bijeenkomst en soep eten in de Stadskeuken. 19.30 u. De petitie aanbieden met toespraak, aan voorzitter en burgemeester Marcouch op de politieke avond. Algemeen: De actie is aangemeld bij de gemeente en wij hebben toestemming voor de demonstratie. Dit is met nadruk een vreedzame demonstratie zonder politieke kleur. • Neem spandoeken mee, met smalle stokken, verzoek van de gemeente! • De dresscode is zoveel mogelijk verkleed te gaan als boom, takken, groen, misschien verkleed en geschminkt als de dieren in het bos, eekhoorn, vogel, veldmuis, enz. • Nodig mensen uit en neem je kinderen mee! • Je kunt blijven eten in de Stadskeuken en meegaan naar de gemeenteraad of s'avonds terugkomen. • Deze mail doorsturen. Tot 11 september! Namens: Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, Stichting Nieuw Arnhems Peil,De Bomenbond (in oprichting) waaronder meerdere actiegroepen: Bloei!Arnhem, Belangengroep Bomen en Biodiversiteit, Aktie Redactie Bomen en Bos,Schuitgraaf Natuur en milieu, Kappen Nou, De Eetbare Stad Petitie:https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/

2019-09-05

Bijna 3000 ondertekeningen!

Datum: 15 juli-2019 Beste mensen, inwoners van Arnhem en omgeving, Wat is er aan de hand? In Arnhem wordt, als we er niets tegen doen, een biomassacentrale op de Kleefsewaard geopend in oktober 2019. Destijds was het waarschijnlijk een goed bedoeld plan maar inmiddels is gebleken dat dit een ramp is voor het milieu en onze gezondheid.

+Read more...

De energie uit biomassa wordt als 'groene stroom' aangeboden maar dit is een achterhaald concept. Deze manier van energiewinning is volgens deskundigen niet duurzaam en zij waarschuwen voor de negatieve gevolgen ervan. Wat doet een biomassacentrale? Een biomassacentrale is een grote kachel die veel houtsnippers verbrandt om stroom op te wekken. Dit is geen snoeihout zoals eerder werd gezegd maar schone houtsnippers gemaakt van de stammen van bomen. Dit staat in het contract van Veolia, het energiebedrijf dat op de Kleefsewaard een biomassacentrale heeft geïnstalleerd. In het contract staat ook dat het hout moet worden gewonnen uit een omtrek van 100 km rondom de centrale. Er worden dagelijks 8 vrachtwagens met houtsnippers geleverd. In de kachel van Veolia op de Kleefsewaard gaan 96.000 kilo houtsnippers per dag, dat is 672.000 kilo per week. Om je een indruk te geven hoeveel dat is; in 3 weken tijd wordt een gebied zo groot als Sonsbeekpark opgestookt. Gedurende de 12 jaar dat de centrale gaat draaien is dat een gebied tweemaal groter dan Park de Hoge Veluwe. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Niet al het hout kan in Nederland worden geoogst, daarom moet er veel geïmporteerd worden uit de VS en andere landen. Dit hout wordt ook uit bomenkap gewonnen. Bomen die we nu juist nodig hebben om de CO2, stikstof en fijnstof uit de lucht te halen.Nederland doet precies het tegenovergestelde; namelijk hout verbranden waardoor je CO2 uitstoot krijgt en de lucht vervuilt met grote hoeveelheden gifstoffen. Om nog maar te zwijgen over de afname van biodiversiteit en de toenemende hittestress die het gevolg zijn van het kappen van zoveel bos en bomen. De vervuiling van houtverbranding levert volgens RIVM, Milieudefensie en het Longfonds een gevaar op voor de gezondheid en kan ziektes als astma, COPD, hart -en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De Arnhemse politiek en de PAS? Om sterker te staan tegenover de Provincie hebben we bij de gemeenteraad steun gevraagd. Tijdens een 3 uur durend debat werd door de SP en PvdD de motie ingediend met om alles te doen om de biomassacentrale tegen te gaan.Deze motie werd door verschillende partijen gesteund maar is helaas niet door de meerderheid aangenomen. We staan er nu dus alleen voor. Er zijn een enorm aantal bezwaarschriften van Arnhemmers bij de Raad van State ingediend. Er is een mail campagne gestart waarin we de Provinciale Staten vragen om de natuurvergunning in te trekken. Deze natuurvergunning is in 2016 verleend aan Veolia maar deze is sinds de herziening dit jaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldig. Als de Provincie deze vergunning intrekt wordt de centrale onmiddellijk gesloten. Overheidsubsidie In heel het land zijn protesten tegen biomassacentrales. De centrales schieten als paddestoelen uit de grond sinds de Overheid 3,5 miljard subsidie aan het uitdelen is. Tijdens de raadszitting verklaarde een woordvoerder van Veolia dat de centrale niet eens was gebouwd als zij geen 76 miljoen subsidie van het Rijk hadden gekregen! Van ons belastinggeld worden we dus in Arnhem opgescheept met een Frans bedrijf die hier winst gaat maken ten koste van onze bomen en de lucht die we inademen. Zijn er alternatieven? Maar wat zijn de alternatieven als we met goed fatsoen geen gas meer uit Groningen kunnen halen? Naar ons idee, allereerst door energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie van huizen en bedrijven. Daarmee bespaar je enorm veel stroom die je dus ook niet meer hoeft op te wekken. En we kunnen dan nog beter tijdelijk gas of kolen blijven stoken dan hout. En zo er zijn nog heleboel andere alternatieven. ​Dat is allemaal op een rijtje gezet door Urgenda, het ​zogenaamde 40 puntenplan: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-40-puntenplan.pdf Wat kun je zelf doen? We hebben inmiddels 3000 handtekeningen in Arnhem voor de petitie opgehaald. Maar we willen graag naar de 4000, of nog meer. Elke stem telt. Als je deze biomassacentrale in Arnhem niet wilt teken de petitie en verspreidt ‘m in Arnhem onder vrienden en kennissen op facebook, twitter of e-mail.Deze​ petitie ​gaan wij op 11 september aanbieden aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten. https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/ Hartelijk dank namens Behoud Bomen Arnhem. https://www.facebook.com/BehoudBomenArnhem/

2019-07-15