U, de petitionaris
60231404 2728664663814762 1030123914258284544 n

Stop de opening van de biomassa-installatie van Veolia op de Kleefse Waard in Arnhem

3.641 ondertekeningen

'Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.' Veolia strijkt maar liefst 79 miljoen euro subsidie op!

Petitie

Wij

omwonenden, omgevingspartijen en andere betrokkenen

 

constateren

  • De Provincie Gelderland heeft Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.' IPKW beweert duurzaam te zijn.

  • Dit is gebeurd zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen

  • Zij willen inspraak en niet dat er zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen de biomassa-instalatie op de Kleefsewaard in gebruik wordt genomen.

  • Door de subsidieverstrekking van 79 miljoen euro wordt er een biomassa-instalatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de installatie, in samenwerking met staatsbosbeheer.

  • Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof. De uitstoot is aantoonbaar onderzocht door de RIVM en giftig en schadelijk bevonden.

 

en verzoeken

Wij eisen sluiting van de biomassa-installatie. Dat betekent geen ingebruikname in oktober.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Gelderland 
Petitieloket:
Einddatum:
10-09-2019 
Organisatie:
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bijna 3000 ondertekeningen!

Datum: 15 juli-2019 Beste mensen, inwoners van Arnhem en omgeving, Wat is er aan de hand? In Arnhem wordt, als we er niets tegen doen, een biomassacentrale op de Kleefsewaard geopend in oktober 2019. Destijds was het waarschijnlijk een goed bedoeld plan maar inmiddels is gebleken dat dit een ramp is voor het milieu en onze gezondheid.

+Lees meer...

De energie uit biomassa wordt als 'groene stroom' aangeboden maar dit is een achterhaald concept. Deze manier van energiewinning is volgens deskundigen niet duurzaam en zij waarschuwen voor de negatieve gevolgen ervan. Wat doet een biomassacentrale? Een biomassacentrale is een grote kachel die veel houtsnippers verbrandt om stroom op te wekken. Dit is geen snoeihout zoals eerder werd gezegd maar schone houtsnippers gemaakt van de stammen van bomen. Dit staat in het contract van Veolia, het energiebedrijf dat op de Kleefsewaard een biomassacentrale heeft geïnstalleerd. In het contract staat ook dat het hout moet worden gewonnen uit een omtrek van 100 km rondom de centrale. Er worden dagelijks 8 vrachtwagens met houtsnippers geleverd. In de kachel van Veolia op de Kleefsewaard gaan 96.000 kilo houtsnippers per dag, dat is 672.000 kilo per week. Om je een indruk te geven hoeveel dat is; in 3 weken tijd wordt een gebied zo groot als Sonsbeekpark opgestookt. Gedurende de 12 jaar dat de centrale gaat draaien is dat een gebied tweemaal groter dan Park de Hoge Veluwe. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Niet al het hout kan in Nederland worden geoogst, daarom moet er veel geïmporteerd worden uit de VS en andere landen. Dit hout wordt ook uit bomenkap gewonnen. Bomen die we nu juist nodig hebben om de CO2, stikstof en fijnstof uit de lucht te halen.Nederland doet precies het tegenovergestelde; namelijk hout verbranden waardoor je CO2 uitstoot krijgt en de lucht vervuilt met grote hoeveelheden gifstoffen. Om nog maar te zwijgen over de afname van biodiversiteit en de toenemende hittestress die het gevolg zijn van het kappen van zoveel bos en bomen. De vervuiling van houtverbranding levert volgens RIVM, Milieudefensie en het Longfonds een gevaar op voor de gezondheid en kan ziektes als astma, COPD, hart -en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De Arnhemse politiek en de PAS? Om sterker te staan tegenover de Provincie hebben we bij de gemeenteraad steun gevraagd. Tijdens een 3 uur durend debat werd door de SP en PvdD de motie ingediend met om alles te doen om de biomassacentrale tegen te gaan.Deze motie werd door verschillende partijen gesteund maar is helaas niet door de meerderheid aangenomen. We staan er nu dus alleen voor. Er zijn een enorm aantal bezwaarschriften van Arnhemmers bij de Raad van State ingediend. Er is een mail campagne gestart waarin we de Provinciale Staten vragen om de natuurvergunning in te trekken. Deze natuurvergunning is in 2016 verleend aan Veolia maar deze is sinds de herziening dit jaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldig. Als de Provincie deze vergunning intrekt wordt de centrale onmiddellijk gesloten. Overheidsubsidie In heel het land zijn protesten tegen biomassacentrales. De centrales schieten als paddestoelen uit de grond sinds de Overheid 3,5 miljard subsidie aan het uitdelen is. Tijdens de raadszitting verklaarde een woordvoerder van Veolia dat de centrale niet eens was gebouwd als zij geen 76 miljoen subsidie van het Rijk hadden gekregen! Van ons belastinggeld worden we dus in Arnhem opgescheept met een Frans bedrijf die hier winst gaat maken ten koste van onze bomen en de lucht die we inademen. Zijn er alternatieven? Maar wat zijn de alternatieven als we met goed fatsoen geen gas meer uit Groningen kunnen halen? Naar ons idee, allereerst door energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie van huizen en bedrijven. Daarmee bespaar je enorm veel stroom die je dus ook niet meer hoeft op te wekken. En we kunnen dan nog beter tijdelijk gas of kolen blijven stoken dan hout. En zo er zijn nog heleboel andere alternatieven. ​Dat is allemaal op een rijtje gezet door Urgenda, het ​zogenaamde 40 puntenplan: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-40-puntenplan.pdf Wat kun je zelf doen? We hebben inmiddels 3000 handtekeningen in Arnhem voor de petitie opgehaald. Maar we willen graag naar de 4000, of nog meer. Elke stem telt. Als je deze biomassacentrale in Arnhem niet wilt teken de petitie en verspreidt ‘m in Arnhem onder vrienden en kennissen op facebook, twitter of e-mail.Deze​ petitie ​gaan wij op 11 september aanbieden aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten. https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/ Hartelijk dank namens Behoud Bomen Arnhem. https://www.facebook.com/BehoudBomenArnhem/

15-07-2019

Vraag een bestand aan op je bezwaar in te dienen tegen het fijnstofmonster.

Bijgewerkte handleiding.

Beste..

Wat goed dat je actie onderneemt en bezwaar maakt tegen de (uitbreiding) van de biomassacentrale van Veolia op de Kleefsewaard in Arnhem! Dit is het bezwaarschrift wat je kan gebruiken om bezwaar te maken. Je mag het zelf naar eigen inzicht bewerken.*

Opsturen vóór 6 juni! (en ècht geen dag later.)

1 Je kan het document uitprinten, de datum invullen en naam en adres van de ondertekenaar en ondertekenen en bij het provinciehuis in Arnhem afgeven of je stuurt het op naar Gedeputeerde Staten, naar het adres bovenaan.

2 Je verstuurt het digitaal als pdf naar post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer en met datum en ondertekening.

+Lees meer...

Kijk zelf even hoe dat moet, digitaal ondertekenen: foto maken van je handtekening en die in het document plakken. En naam en adres.

Geef ons even door dat je bezwaar hebt gemaakt, dan kunnen we je op de hoogte houden, mocht dat nodig zijn. Uiteindelijk komen we allemaal bij elkaar bij één en dezelfde zitting ter zijner tijd.

Succes en bedankt!

Vriendelijke groet namens Behoud Bomen Arnhem

*Als je het bezwaarschrift zelf bewerkt, let dan op: dan moeten de volgende zaken in je brief staan:Naam, adres, datum, handtekening, het zaaknummer, het onderwerp: het (ver-)bouwen van een opslaggebouw voor biomassa en het woord "bezwaarschrift". Anders is het niet rechtsgeldig.

28-05-2019

1111!

in 5 dagen tijd 1111 ongelooflijk hoeveel mensen dit niet willen! Kom op Gemeente raadsleden en politieke fracties Arnhem de schouders eronder en sluiten die installatie, we willen dit echt niet Arnhem. We zijn niet op de hoogte gesteld we voelen ons misleid! Het is bovendien zeer schadelijk voor onze gezondheid.Teken en deel!.

20-05-2019